Fasadrenovering. Linnéstaden

Renovering av mur och putsfasad inkl ställningsentreprenad samt fönsterbyten och delvis renovering av gamla träfönster, till bostadsrättsförening i centrala göteborg på Fjärde Långgatan. Brf Briggen. Vi fick även i uppdrag att ominstallera fastighetens passiva brandskydd. För detta tog vi in en firma som är duktiga på brandisolering i Göteborg.
 
 1. Omputsning Sydfasad
 • Ett pris med tilläggsisolering
 • Ett pris utan tilläggsisolering
 1. Byte av 2 st köksfönster samt fönsterbleck på Sydfasad
 2. Kittning och målning av 1 st vindsfönster och byte av fönsterbleck på Sydfasad
 3. Målning av takfot på Sydfasad
 4. Putslagning Östfasad
 5. Målning av Östfasad
 • Målning, om det behövs eller ej då det endast är lagning av putsen Vad anser ni behövs?
 1. Kittning och målning av fönster och fönsterluckor.
  Byte av fönsterbleck (gör man det även om man inte putsar om fasaden? Tänker att det kan skapa sprickor i putsen?) (Gäller Östfasad)
 2. Målning balkongräcke Östfasad
 3. Putslagning Norrfasad runt trappa, garage och balkong på bottenvåning.